top of page
Acme logo w tagline (blue)_large_revised

ค้นพบ

พัฒนา

สนับสนุน

ProKit

บัญชีผู้ใช้

เกี่ยวกับ

Shades of Blue

ทักทายแรกของเรา

การประกาศซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่สำคัญพร้อมกับโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาใหม่ทั้งหมดของเรา
Acme logo w tagline (blue)_large_revised
19616.jpg

เข้าร่วมกับเราในฐานะนักพัฒนา

สมัครเป็นนักพัฒนาฟรี 10 ตุลาคม เวลา 07.00 น. PT (22:00 น. SGT)

สิ่งที่ต้องเข้าร่วม

และสิ่งที่คุณจะทำได้

ใครสามารถลงทะเบียน?

ในการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนา ข้อกำหนดขั้นต่ำคือต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัย

จะมีส่วนร่วมได้อย่างไร?

นักพัฒนาทั้งหมดต้องทำคือสร้างเอกสารข้อเสนอตามข้อกำหนดและส่งต้นแบบ

การตรวจสอบทำงานอย่างไร How

คณะวิศวกรของเราจะเข้าถึงความคิดของคุณและส่งเอกสารข้อเสนอแนะพร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติม

Blue Background

ขอแนะนำ ProKit

ความคิดของคุณกลายเป็นจริงได้เร็วกว่าเมื่อก่อน

เบต้าใช้ได้ตั้งแต่ 13 ตุลาคม

ProKit

โมดูลาร์PRO

อา

เริ่มพัฒนาปลั๊กอินการรวมระบบ ModularPro ของคุณเองบน XCode

huawei2000_edited.png
forest background.jpg

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

พัฒนาแนวคิดประหยัดพลังงานของคุณบน ProKit (เบต้า) เร็วๆ นี้

mbp company.png
mbp company.png

ProKit

bottom of page