top of page

พ. 16 มิ.ย.

|

แถลงข่าว (เสมือน)

กดโกรฟ

ปิดรับสมัครแล้ว
ดูงานอื่นๆ
กดโกรฟ
กดโกรฟ

Time & Location

16 มิ.ย. 2564 21:20 – 22:05 GMT+8

แถลงข่าว (เสมือน)

RSVP

  • รับสมัครสื่อมวลชน

    สำหรับผู้สมัครกด 100 คนแรกเท่านั้น

    SGD 0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

SGD 0.00

Share This Event

bottom of page